Văn Chấn Triển khai đề án quản lý thuế đối với cá nhân kinh doanh Ngày đăng: 10/10/2017

Vừa qua, Chi cục Thuế huyện Văn Chấn đã tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện Quyết định số 1274/QĐ-CT ngày 10/5/2017 của CụcThuế tỉnh Yên Bái về việc phê duyệt Đề án “Tăng cường công tác quản lý thuế đối với cá nhân kinh doanh trên địa bàn tỉnh Yên Bái tại huyện Văn Chấn;