Các loại giấy tờ đất đai hợp pháp khi xin cấp phép xây nhà Ngày đăng: 09/10/2017

Ngày 08/5/2017, Chính phủ ban hành Nghị định 53/2017/NĐ-CP quy định các loại giấy tờ hợp pháp về đất đai để cấp phép xây dựng cho các chủ đầu tư (gồm tổ chức, hộ gia đình, cá nhân)….

Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của cơ quan Sở Xây dựng Yên Bái trong thời gian qua Ngày đăng: 09/10/2017

Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo”. Sở Xây dựng đã tổ chức quán triệt, yêu cầu mỗi cán bộ, công chức theo vị trí công tác của mình nhất là những cán bộ làm nhiệm vụ tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo thực hiện nghiêm túc chính sách Pháp luật của Nhà nước, quan điểm chỉ đạo của Trung ương Đảng về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo…

Đại hội Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Sở Xây dựng nhiệm kỳ 2017-2020 Ngày đăng: 09/10/2017

Thực hiện Hướng dẫn số 07-HD/ĐUK ngày 17 tháng 5 năm 2017 của Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh Yên Bái, về việc tổ chức đại hội chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở Nhiệm kỳ 2017-2020, và kế hoạch của Đảng bộ Sở Xây dựng tổ chức đại hội các chi bộ … Đọc tiếp … “Đại hội Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Sở Xây dựng nhiệm kỳ 2017-2020”

Sở Xây dựng tỉnh Yên Bái tổ chức Hội nghị tập huấn công tác XDCB năm 2017 cho các huyện, thị xã phía Tây của tỉnh. Ngày đăng: 22/09/2017

Thực hiện chức năng quản lý nhà nước về lĩnh vực xây dựng cơ bản ngày 15 tháng 9 năm 2017 tại thị xã Nghĩa Lộ, Sở Xây dựng tỉnh Yên Bái tổ chức Hội nghị tập huấn công tác XDCB năm 2017, phổ biến các Nghị định Chính Phủ và Thông tư hướng dẫn … Đọc tiếp … “Sở Xây dựng tỉnh Yên Bái tổ chức Hội nghị tập huấn công tác XDCB năm 2017 cho các huyện, thị xã phía Tây của tỉnh.”