Việt Nam dẫn đầu Đông Nam Á về chi tiêu phát triển cơ sở hạ tầng Ngày đăng: 10/10/2017

Theo nhận định của CBRE, quá trình đô thị hóa quy mô lớn cùng với triển vọng kinh tế tích cực đang tạo áp lực phát triển hệ thống hạ tầng mức độ cao tại Việt Nam.