Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về các công trình xây dựng sử dụng năng lượng hiệu quả

Số hiệu: QCVN 09:2013/BXDNăm ban hành: 2013
Mã tiêu chuẩn: QCVN 09:2013/BXD
Nhóm tiêu chuẩn: Nhà ở và công trình công cộng – an toàn sinh mạng và sức khỏe
Tên văn bản(Tiếng Việt) Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về các công trình xây dựng sử dụng năng lượng hiệu quả
Tên văn bản(Tiếng Anh)
Ngày ban hành: 01/09/2013

Bài viết liên quan:

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về các công trình xây dựng sử dụng năng lượng hiệu quả

Phòng cháy – Dấu hiệu an toàn

Thiết bị phòng cháy và chữa cháy.Ký hiệu hình vẽ dùng trên sơ đồ phòng cháy.Yêu cầu kĩ thuật

Phòng cháy và chữa cháy – Chợ và trung tâm thương mại – Yêu cầu thiết kế

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xây dựng và lắp đặt phương tiện quảng cáo ngoài trời

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *