Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về các công trình xây dựng sử dụng năng lượng hiệu quả Ngày đăng: 09/10/2017

Mã tiêu chuẩn: QCVN 09:2013/BXD Nhóm tiêu chuẩn: Nhà ở và công trình công cộng – an toàn sinh mạng và sức khỏe Tên văn bản(Tiếng Việt) Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về các công trình xây dựng sử dụng năng lượng hiệu quả Tên văn bản(Tiếng Anh) Ngày ban hành: 01/09/2013

Phòng cháy – Dấu hiệu an toàn Ngày đăng: 09/10/2017

Mã tiêu chuẩn: TCVN 4879:1989 Nhóm tiêu chuẩn: An toàn cháy nổ Tên văn bản(Tiếng Việt) Phòng cháy – Dấu hiệu an toàn Tên văn bản(Tiếng Anh) Ngày ban hành: 17/06/2011

Thiết bị phòng cháy và chữa cháy.Ký hiệu hình vẽ dùng trên sơ đồ phòng cháy.Yêu cầu kĩ thuật Ngày đăng: 09/10/2017

Mã tiêu chuẩn: TCVN 5040:1990 Nhóm tiêu chuẩn: An toàn cháy nổ Tên văn bản(Tiếng Việt) Thiết bị phòng cháy và chữa cháy.Ký hiệu hình vẽ dùng trên sơ đồ phòng cháy.Yêu cầu kĩ thuật Tên văn bản(Tiếng Anh) Ngày ban hành: 16/06/2011

Phòng cháy và chữa cháy – Chợ và trung tâm thương mại – Yêu cầu thiết kế Ngày đăng: 09/10/2017

Mã tiêu chuẩn: TCVN 6161:1996 Nhóm tiêu chuẩn: An toàn cháy nổ Tên văn bản(Tiếng Việt) Phòng cháy và chữa cháy – Chợ và trung tâm thương mại – Yêu cầu thiết kế Tên văn bản(Tiếng Anh) Ngày ban hành: 13/06/2011

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xây dựng và lắp đặt phương tiện quảng cáo ngoài trời Ngày đăng: 09/10/2017

Mã tiêu chuẩn: QCVN 17:2013/BXD Nhóm tiêu chuẩn: Nhà ở và công trình công cộng – an toàn sinh mạng và sức khỏe Tên văn bản(Tiếng Việt) Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xây dựng và lắp đặt phương tiện quảng cáo ngoài trời Tên văn bản(Tiếng Anh) Ngày ban hành: 01/01/2013

Hệ thống chữa cháy – Yêu cầu chung về thiết kế,lắp đặt và sử dụng Ngày đăng: 09/10/2017

Mã tiêu chuẩn: TCVN 5760:1993 Nhóm tiêu chuẩn: An toàn cháy nổ Tên văn bản(Tiếng Việt) Hệ thống chữa cháy – Yêu cầu chung về thiết kế,lắp đặt và sử dụng. Tên văn bản(Tiếng Anh) Ngày ban hành: 15/06/2011

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nguyên tắc phân loại, phân cấp công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật đô thị Ngày đăng: 22/09/2017